Službena pravila organizacije nagradnog takmičenja Pickbox i SBB vode te u London u organizaciji kompanije Pickbox d.o.o.

1. ORGANIZATOR NAGRADNOG TAKMIČENJA

1.1. Pickbox i SBB vode te u London je nagradno takmičenje u organizaciji kompanije Pickbox d.o.o, OIB: 03331453241, sa sedištem i adresom Uprave u Zagrebu, Radnička cesta 50 (u daljem tekstu: Organizator).

1.2. Lice koje želi da učestvuje u ovom nagradnom takmičenju dužno je da se pridržava svih pravila i uslova učestvovanja navedenih u ovim službenim pravilima i uslovima.

1.3. Učestvovanjem u nagradnom takmičenju učesnici potvrđuju da su upoznati s ovim pravilima, da se slažu s njima i da ih prihvataju, kao i da se obavezuju da će se ovih pravila pridržavati.

1.4. Organizator zadržava pravo da jednostrano donosi izmene i dopune pravila ovog nagradnog takmičenja. Učesnici su dužni da provere da li ima izmena i dopuna pravila svaki put kad uđu na internet stranicu, kako bi uvek bili upoznati s aktuelnim izmenama i dopunama.

2. TERITORIJA ORGANIZACIJE

2.1. Ovo nagradno takmičenje se organizuje na teritoriju Republike Srbije.

3. TRAJANJE NAGRADNOG TAKMIČENJA

3.1. Nagradno takmičenje počinje 15. aprila 2018. i završava se 15. maja 2018.

3.2. Organizator nagradnog takmičenja zadržava pravo na izmenu trajanja nagradnog takmičenja, te je dužan o takvoj izmeni da obavesti učesnike nagradnog takmičenje objavom na internet stranici.

4. KO MOŽE DA UČESTVUJE U NAGRADNOM TAKMIČENJU

4.1. Smatra se da svaki učesnik prijavom za učešće u nagradnom takmičenju prihvata ovde navedena pravila, da se s njima slaže i da sporazumno prihvata da će mu u slučaju nepridržavanja ovih pravila biti uskraćena mogućnost učestvovanja u nagradnom takmičenju.

4.2. U nagradnom takmičenju može da učestvuje svako fizičko lice koja se prijavi za učestvovanje u nagradnom takmičenju, potvrdi da prihvata pravila i pridržava se svih dole navedenih uslova za učestvovanje u takmičenju. Učesnici moraju biti korisnici Pickbox usluge preko telekoma SBB u Republici Srbiji. U nagradnom takmičenju mogu da učestvuju samo punoletne osobe.

4.3. Zaposleni kod Organizatora i njegovih regionalnih, pomoćnih ili partnerskih organizacija i osobe koje učestvuju u organizaciji nagradnom takmičenja, kao i članovi njihovih porodica, imaju pravo da učestvuju u nagradnom takmičenju, ali nemaju pravo na nagradu.

5. PRIJAVA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

5.1. Uslov za učestvovanje u takmičenju jeste potpuno poznavanje i izričito i nesumnjivo prihvatanje ovih pravila. Organizator je dužan da jasno naglasi koje lične podatke učesnik obavezno mora navesti u prijavi (ime, prezime i imejl adresa).

5.3 U slučaju da je učesnik prijavio komentar koji je uvredljiv ili na bilo koji način neprikladan, Organizator ima pravo da uskrati mogućnost prijave i mogućnosti osvajanja nagrade takvom učesniku i/ili ga isključiti iz izbora za dodelu nagrada.

5.4. U slučaju da učesnik otkrije da je njegove lične podatke ili sliku prilikom prijave na nagradno takmičenje koristilo, ili postoji mogućnost da ih je koristilo, neko treće lice, dužan je da o tome obavesti Organizatora. U slučaju kad učesnik u prijavi navodi lične podatke trećeg lica ili trećih lica, dužan je da potvrdi da je prethodno dobio saglasnost te osobe ili osoba i da snosi punu odgovornost za prijavu i objavu ličnih podataka te osobe ili osoba.

5.5. Organizator se obavezuje da lične podatke neće ustupiti trećim stranama (osim navedenima u ovom članku) iz bilo kog razloga osim za potrebe nagradnog takmičenja i u slučajevima predviđenim zakonom. Svaki učesnik ima pravo u bilo kom trenutku da povuče saglasnost za obradu svojih ličnih podataka i učestvovanje u nagradnom takmičenju.

5.6. Organizator se obavezuje da neće otkriti lične i druge podatke o učesniku i da podatke prikupljene prijavama neće ustupiti trećim licima – organima državne vlasti, trgovačkim društvima, fizičkim licima itd. – osim u sledećim slučajevima:
1. u slučaju da je to zakonska obaveza Organizatora
2. na zahtev organa državne vlasti, pravosudnih tela ili zvaničnih lica kojima je prema zakonu službena dužnost da traže i prikupljaju takve podatke u skladu sa zakonski predviđenim službenim postupkom
3. u slučajevima kada je to neophodno u svrhu zaštite prava, pravnih interesa i ugleda Organizatora, osoba povezanih s Organizatorom i drugih učesnika nagradnog takmičenja
4. u drugim slučajevima propisanim zakonom.

5.7. Svaki učesnik ima pravo da zatraži od Organizatora brisanje, ispravku ili izuzimanje određenih podataka pismenom molbom upućenom Organizatoru na službenu imejl adresu Organizatora (info@pickbox.tv).

5.8. Prijavom za učestvovanje u nagradnom takmičenju, učesnici izjavljuju da se slažu s tim da se njihovo ime, u slučaju da osvoje nagradu, objavi na internet i društvenim stranicama Organizatora i partnera.

6. KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM TAKMIČENJU I KOJE SU NAGRADE

6.1. Pickbox je postavio animacije svoje maskote na određen broj videa (epizoda serija i filmova) u okviru svoje ponude na SBB telekomu. Animacija s Pickbox maskotom prikazivaće se tokom celog videa u gornjem levom uglu, umesto Pickbox logotipa koji se, u videima koji nisu deo nagradnog takmičenja, prikazuje na tom mestu.

6.2. Korisnici SBB telekoma Pickbox usluzi mogu da pristupe preko Video kluba na D3 ili preko EON-a.

6.3. Svaki korisnik na internet stranici www.pickbox.rs/sbb-nagradno-takmicenje unosi svoje podatke koji su potrebni Organizatoru za identifikaciju učesnika i eventualni kontakt u slučaju dobitka nagrade.

6.4. Svaki korisnik koji želi da učestvuje u nagradnom takmičenju treba svoje odgovore, odnosno ime serije, broj sezone i epizode ili film, da prijavi na internet stranicu www.pickbox.rs/sbb-nagradno-takmicenje

6.5. Svaki korisnik na internet stranici www.pickbox.rs/sbb-nagradno-takmicenje unosi ime sadržaja (epizodu serije ili film) u polja predviđena za isto. Svako polje predviđeno je za jednu epizodu serije ili film, odnosno samo za jedan sadržaj. Ukoliko je učesnik uočio više sadržaja na kojima se prikazuje animacija Pickbox maskote, upisuje sve sadržaje posebno. Novo polje za upis drugog sadržaja prikazaće se čim učesnik ispuni prethodno polje.

6.6. Serije se upisuju tako što unesete ime serije (na engleskom ili srpskom), broj sezone i broj epizode u kojoj ste uočili animaciju Pickbox maskote. Primer: VikinziS03E01 (Slovo “S” označava sezonu, a “E” epizodu).

6.7. Filmovi se upisuju tako što unesete ime filma (na engleskom ili srpskom) u kojem ste uočili animaciju Pickbox maskote. Primer: Hladna planina

6.8. Nagradnim takmičenjem nije definisano na koliko sadržaja (epizoda serija ili filmova) je Organizator stavio animacije Pickbox maskote.

6.9. Svaki učesnik može da učestvuje u nagradnom takmičenju više puta. Ukoliko učesnik pošalje prijavu više puta, kod finalnih rezultata Organizator će razmatrati onu prijavu koja sadrži najveći broj prijavljenih epizoda serija ili filmova. Organizator neće priznavati i sabirati pojedinačne prijave sadržaja.

6.10. Dobitnikom se smatra onaj učesnik koji prijavi najveći (tačan) broj sadržaja (epizodu serije ili film) na kojima je uočio animaciju Pickbox maskote. Ukoliko isti broj učesnika prijavi isti broj sadržaja, dobitnikom se smatra onaj koji je to učinio ranije.

6.11. U nagradnom takmičenju će biti dodeljena jedna glavna nagrada:
• dve povratne avionske karte Beograd-London-Beograd
• 3 noćenja s doručkom u hotelu s pet zvezdica

Putovanje u London je predviđeno za septembar, ali u saradnji s Organizatorom moguće je dogovoriti se drugačije.

6.12. Organizator ne pokriva troškove izdavanja vize, putnog osiguranja ili bilo kakve dodatne troškove nastale na putovanju.

6.13. Dobitnici nagrada u ovom nagradnom takmičenju ne mogu da zamene nagradu za novac ili neku drugu nagradu. Osvojena nagrada ne može se preneti na drugu osobu. Organizator nije dužan da zameni ili nadoknadi nagradu novcem ili na bilo koji drugi način onim učesnicima čija su imena nagrađena, ali nisu ispunili uslove za dodelu nagrade.

6.14. Organizator nije dužan da uruči nagradu u slučaju da je proteklo više od nedelju dana od imejl obaveštenja dobitniku o osvojenoj nagradi do povratne informacije koje bi nastavile dalje dogovore. Organizator nije odgovoran u slučaju da je učesnik naveo netačne podatke za kontakt, nepotpunu ili netačnu imejl adresu ili pogrešno ime.

7. POSTUPAK POTVRDE, DOSTAVE I URUČENJA NAGRADE

7.1 Obaveštenje o osvajanju nagrade biće dostavljeno dobitniku putem imejl adrese najkasnije do 23. maja 2018.

7.2. Organizator zadržava pravo da izabere rezervnog dobitnika za slučaj da dobitnik ne odgovara uslovima za dodelu nagrade ili ne ispunjava druge uslove navedene u ovim pravilima.

8. PREKID NAGRADNOG TAKMIČENJA

8.1 Organizator ima pravo da prekine nagradno takmičenje u bilo kom trenutku pre predviđenog završetka zbog razloga koji ne zavise od Organizatora (force majeure / viša sila), u slučaju zloupotrebe ili povrede Pravila. Učesnici će o tome biti obavešteni objavom na internet stranici i društvenim mrežama. U slučaju prekida Organizator nije dužan da nadoknadi štetu ni da isplati naknadu učesnicima.

9. ODGOVORNOST

9.1. Organizator nije odgovoran u slučaju da učesnik ne preuzme osvojenu nagradu zbog razloga koji ne zavise od Organizatora, pa se zbog toga ne može voditi pravni postupak protiv Organizatora.

9.2. Organizator nije dužan, posle dodele nagrada, da komunicira s osobama koje eventualno ulože prigovor jer nisu osvojile nagradu.

9.3. Dobitnici nagrada snose isključivu odgovornost za plaćanje poreza i obaveznih davanja (nacionalnih i međunarodnih, uključujući porez na prihod, porez na dodatu vrednost, porez na promet i carinske dažbine).

10. PROMOCIJA

10.1. Prijavom na Nagradno takmičenje, učesnici prihvataju i izjavljuju da dobrovoljno daju lične podatke kao jedan od preduslova za učestvovanje u nagradnom takmičenju. Učesnici nagradnog takmičenja svojom prijavom izričito daju saglasnost Organizatoru za obradu njihovih ličnih podataka koje su naveli radi učešća u nagradnom takmičenju, uključujući i korišćenje za potrebe marketinga. Prijavom za učešće u ovom nagradnom takmičenju, učesnici se slažu da se njihovo ime može koristiti samo za potrebe ove kampanje te da Organizator i/ili Agencija nisu dužni da im plate novčanu naknadu za to.

Ova pravila stupaju na snagu dana 15. aprila 2018.